Search

水吧三寶你估唔估到?水吧師傅成日都話:「開工要開早,仲要煮三寶!」大家知唔知「三寶」係咩呢?

其實就係大家喺茶餐廳食早餐或常餐經常食到嘅雪菜肉絲、炸菜肉絲同沙嗲牛肉,係做水吧師傅一定要識㗎!


#金茶王#港式奶茶#水吧#三寶

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Contact Us

Tel:(852) 3181 4488
Fax:(852) 3181 4442

Email:info@coffee-tea.hk

Flat 2-3, 4/F, Join-In Hang Sing Centre, 2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Copyright © 2019 KamCha Co. Ltd. All rights reserved

金茶王KAMCHA